Rómska agentúra - Rómska pracovná agentúra

O nás
Sme RÓMSKE OBČIANSKE ZDRUŽENIE ktoré bolo založené 22.07.2016 v Bratislave.

Našou hlavnou úlohou je pomôcť Rómskej minorite, dlhodobo nezamestnaným osobám a osobám s nízkou kvalifikáciou k ich zaradeniu sa na trh práce prostredníctvom poradenskej, vzdelávacej a osvetovej činnosti. Prioritou je orientácia na cieľovú skupinu dlhodobo nezamestnaných s dôrazom na rómsku menšinu a práca s ňou. Hlavnou náplňou je zvyšovanie kvalifikácie pracovnej sily s ohľadom na trhové hospodárstvo a informatizáciu spoločnosti, praktické tréningy sociálnych zručností, zvyšovanie právneho a ekonomického povedomia cieľovej skupiny, poradenstvo a pomoc pri zamestnávaní a najmä aktívne vyhľadávanie vhodných pracovných pozícií vzhľadom na špecifiká cieľovej skupiny a na potreby trhu.

Rómska Agentúra ponúka zamestnávateľom doma i v zahraničí komplexné služby v oblasti personálnych služieb, akými sú napríklad: personálny outsourcing, personálne poradenstvo, vyhľadávanie a výber pracovníkov, nábor na sezónne práce, zabezpečenie všetkých druhov pracovnoprávnych vzťahov.

Pre spoločnosti ponúkame kompletný Recruitment :
Od obdržania pracovných požiadaviek, cez tvorbu inzerátov až po osobný pohovor.
- tvorba a zverejnenie inzerátov na základe požiadaviek od zamestnávateľa
- príjem a spracovanie žiadostí
- výber uchádzačov, ktorí najlepšie spĺňajú požiadavky
- telefonické interview
- spracovanie získaných dát
- osobný pohovor s vybranými uchádzačmi
- výber vhodných kandidátov na interview so zamestnávateľom (pokiaľ je taká požiadavka zo strany zamestnávateľa)
- odoslanie profilov uchádzačov, ktorí sú vhodní na interview pohovor so zamestnávateľom
- interview so zamestnávateľom (možné aj prostredníctvom Skype)

V prípade, že máte o naše služby záujem, neváhajte nás kontaktovať na: mihok@romskaagentura.sk alebo na telefónnom čísle +421 911 666 066. Radi s Vami preberieme podrobnosti možnej spolupráce.

Bc. Milan Mihok - predseda združenia RÓMSKE OBČIANSKE ZDRUŽENIE o.z.